ต้นมะริด "สวนอาดาว หมู่ที่ ๗ ต.วังนกแอ่น ต.วังทอง จ.พิษณุโลก

วัดมรุกขนคร ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม "พระธาตุมรุกขนคร"

วัดโพธิ์ศรี อ.เมือง จ.นครพนม "พระทอง ๔๙๖ ปี"