การฝึกอบรม

การพึ่งพาตัวเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยากร : อ.พัฒน์ สันทัด / อ.จำรัส เซ็นนิล
ค่าใช้จ่าย : ฟรี บาท
เนื้อหาการอบรม :
อบรม"การพี่งพาตัวเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น. ณ หมู่บ้านคลองห้วยไผ่  ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  อบรมฟรี
จัดโดย..คุณศรีอยู่  เลาสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชาวนาไทยอุตรดิตถ์
          ฟังการบรรยายและสาธิตเรื่่อง..การทำนาปลอดสารเคมี การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย การทำฮอร์โมนไข่สำหรับพืชและสัตว์
          โดย อ.พัฒน์  สันทัด
           ฟังการบรรยายและชมภาพสมุนไพรน่าปลูก เพื่อดูแลสุขภาพพึ่งพาตัวเองก่อนถึงมือหมอ โดย อ.จำรัส เซ็นนิล

          
สนใจลงทะเบียนอบรมฟรี ที่ ผอ.ศรีอยู่  เลาสัตย์ ๐๘-๗๘๕๐-๖๗๗๘


blog comments powered by Disqus