การฝึกอบรม

การพึ่งพาตัวเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยากร :
ค่าใช้จ่าย : บาท
เนื้อหาการอบรม :
การอบรม-สัมมนา เรื่อง..การพึ่งพาตัวเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น.
ฟังวิทยากร-ปราชญ์พื้นบ้าน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ เพื่อพึ่งพาตัวเอง ถ่ายทอดสดทาง สวท.หนองบัวลำภู ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. และเวลา ๑๓.๐๐น. ถ่ายทอดสดในรายการทั่วทิศถิ่นไทย โดย..คุณจำรัส  เซ็นนิล
ติดต่อลงทะเบียนที่ กำนันจักรพงศ์  โสนะแสง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู โทร ๐๘-๑๙๖๕-๕๙๗๕
รับกล้าผักหวานฟรี

blog comments powered by Disqus