ป้ายคำ: กลอน (2)

กลอน"เล่มเดียวคุ้มโรคภัย"

                    หนังสือ  เฉกแสงทอง        ประกายผ่อง ฉายศาสตรา
              สมุนไพร ทั่วพนา                      ดั้นด้นมา   เสาะหาเฮย       
              ปราชญ์บ้าน เปรื่องระบิล         จำรัสยิน    ยลเฉลย               
              เล่มเดียว  นะเจ้าเอย                 สุดจะเอ่ย  คุ้มโรคภัย
                    คุณค่า นั้นนับแสน               หนังสือแทน  เพชรแวววาว
             กลเม็ด นั้นดุจราว                       น้ำใจเหล่า  ชาวประชา
             ขอบคุณ องค์ความรู้                  ทุกถ้วนผู้   ทั่วทิศา
             ขอพร  ผองเทวา                       ทั้งชั้นฟ้า…ดลสุขพลัน.
 
ชมรมพิทักษ์ภูมิปัญญาไทย

กลอน(แฟนรายการ)

เสียงเจื้อยแจ้ว  แว่วโสต  โอษฐ์เอ่ยเอื้อน
ทำให้เพื่อน    ชาวไทย      ได้ไหลหลง
จากชาวกรุง   มุ่งไปทั่ว      ถึงชาวดง
ท่านได้ส่ง       เสียงสนุก    ทุกทุกบ่าย
ต่างพากัน   ติดใจ   ในเสียงเพราะ
ฟังเสนาะ  เกาะกินใจ   ไข้ก็หาย
สลับเพลง  บรรเลงกลอน ได้ผ่อนคลาย
พูดคุยไป  หัวเราะไป    ให้สำราญ
ทุ่มชีวิต  อุทิศให้  ด้วยใจรัก
แจ้งประจักษ์ ในคุณค่า  มหาศาล
กรมประชา  สัมพันธ์  นั้นเบิกบาน
ผู้บริหาร  ประสานใจ  ในไมตรี
งานทั่วทิศ  ถิ่นไทย  ได้จัดหา
วิทยากร  มากหน้า   มาช่วยชี้
สุขภาพ อนามัย  ใครใครมี
ต่างแข็งแรง  ขมันขมี  ที่ไดฟัง
ประชุมวัน  จินดามุข