ท่องเที่ยวแนวเกษตร

วิธีจับแมลงวัน

วิธีจับแมลงวัน
จำรัส เซ็นนิล /รวบรวม
           คุณเสริม  ชูเกษม    บ้านสันต้นดู่  ต.สันทราย  อ.ฝาง  จ. เชียงใหม่    ได้พูดคุยถึงวิธีการจับแมลงวันแบบง่าย ๆ     โดยให้ นำขวดพลาสติกมา 2 ขวด  
            ขวดแรก เป็นขวดพลาสติก หรือขวดน้ำอัดลมเปล่า ๆ  ที่มีฉลากติดอยู่  และอีกขวดไม่ต้องติดฉลาก ก็ได้    ขวดแรก  ให้เจาะรูด้านล่างของฉลาก  เป็นรูปสามเหลี่ยม   เป็นรูปลูกศรชี้ขึ้นหรือชี้ลงก็ได้    แต่ไม่ให้แผ่นที่เจาะ หลุดออกจากขวดพลาสติก    โดยให้เจาะกว้างประมาณครึ่งเซ็นติเมตร   เปิดออกให้เป็นรูนิดหน่อย   เพื่อให้แมลงวันบินเข้าไปได้    
            ส่วนขวดที่  2 วางลงในแนวนอน  แล้วก็เจาะรูตรงกลางให้สมดุลย์กัน   และเจาะเป็นรูเล็ก รอบๆ  ประมาณ 1  – 2  มิลลิเมตร   หรือพอดีกับรอบขวดที่อยู่แนวตั้ง    แล้วเอาขวดที่ 2 ที่เราเจาะแล้วตรงกลาง  ลองไปสวมปากขวดแนวตั้งดู     ขอให้แบบถอดได้หรือประกอบได้  (น๊อคดาวน์)   แล้วใช้เส้นลวดเส้นเล็ก เจาะรูเล็ก ๆ  บริเวณรอบขวด ด้านล่าง  ให้อากาศถ่ายเทได้      เสร็จแล้ว ให้นำเศษอาหารใส่ไปในขวดในแนวตั้ง  (ขวดแรก)    สำหรับ ขวดแนวนอน สวมด้านบน   โดยฝาที่อยู่ในแนวตั้งเอาออกทิ้งไปเลย  ส่วนขวดที่อยู่แนวนอน(ขวดที่2)   ให้ปิดปากขวดให้สนิทด้วย (เพื่อไม่ให้แมลงวันบินออกไปได้)   เพียงแค่นี้   พอแมลงวันบินมาตอมเศษอาหารขวดในแนวตั้ง   เราก็จะสามารถจับแมลงวันได้    เพราะ แมลงวันจะบินขึ้นไป อยู่ขวดแนวนอนข้างบนเป็นส่วนใหญ่    ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งง่าย ๆ  ที่สามารถจับแมลงวันได้  
            และคุณเสริมฯ  ยังได้เล่าอีกว่า  มีอีกวิธีหนึ่ง  คือ ถ้ามีอาหารที่พร้อมจะรับประทาน   แต่ยังไม่ได้ปิดไว้   และกลัวแมลงวันมาบินตอม    ขอให้นำเอาใบผักไผ่ หรือยอดผักไผ่  เอามาวางไว้บนอาหารที่รับประทาน   แมลงวันจะไม่มาตอมเลย  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม    คุณเสริม  ชูเกษม   โทรศัพท์  08 8406 4481  
 
            และ อีกสูตร ของผมเอง  คือ ให้เอาถุงพลาสติก ใสๆ   ทำปากกว้าง ๆ  เวลาแมลงวันบินมา  ก็ให้ครอบถุงลงไป  จะจับแมลงวันได้เยอะมาก ๆ   ก็ลองทำตามสะดวกก็แล้วกันน่ะครับ.
 --------------------- 

blog comments powered by Disqus