เรื่องเล่าสุขภาพ

กล้าสมุนไพร
กล้าสมุนไพร
         
  วันนี้ พุธ ๒๓  มค.๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๓๐น. ผมจะเดินทางไปกาญจนบุรี เพื่อรับกล้าไม้จากผู้ใจบุญ มอบให้ผม ไปแจกให้ชาวบ้านที่ผมไปเยี่ยมในต่างจังหวัดได้ปลูก เป็นการอนุรักษ์ ซึ่งผมเคยทำมาตลอด ( ห้ามขอนะครับ) ผมพบเห็นใครเหมาะสมจะให้ ผมจะมอบให้ฟรี


blog comments powered by Disqus