เรื่องเล่าสุขภาพ

ทรงพระเจริญ


                   อาเศียรวาทราชสดุดี ฯ   5 ธันวาคม 2555
      จำรัส   เซ็นนิลนี้                   น้อมชีวี  ถวายพระพรฯ
ร่วมเหล่า   พสกนิกร                  กราบอวยพร  ถวายชัย
    อ้าองค์  นราธิป                      พระชนม์ชีพ  ยั่งยืนไซร้
เล่มเดียว คุ้มโรคภัย                   เว็บไซด์ฯนี้   นบราชันย์
 
                                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ    
                                  ข้าพระพุทธเจ้า  นายจำรัส  เซ็นนิล 
                                Web Master: WWW.JAMRAT.NET
 

  

blog comments powered by Disqus