เรื่องเล่าสุขภาพ

พบแล้ว "เบาบับ"
พบแล้ว "เบาบับ"
        พบแล้ว......ต้นเบาบับ พบโดยบังเอิญ  ปลูกอยู่หน้ากุฏิวัดดังแห่งหนึ่ง  อายุน่าจะประมาณ ๓-๔ ปี 
        ผมกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ รายละเอียดจะนำเสนออีกครั้ง
      
        


blog comments powered by Disqus