เรื่องเล่าสุขภาพ

สุโขทัยที่รัก
 วันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๕
           ผมเดินทางไปจังหวัดสุโขทัยครับ คอยฟังความเคลื่อนไหวในรายการทั่วทิศถิ่นไทย
   วันอังคารที่ ๔ กย.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐น. 

เวลา ๑๓.๐๐น. ผลิตรายการถ่ายทอดสด
“ทั่วทิศถิ่นไทยสัญจร”
                        เรื่อง.....สุโขทัยวันนี้กับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต
                        ผู้ดำเนินรายการ นายจำรัส  เซ็นนิล สวท.กทม.
ผู้ร่วมรายการ  ๑ นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
                       ๒ ดร.พรรณศิริ  กุลนารถศิริ  นายก อบจ.สุโขทัย
                       ๓ คุณบุญชอบ  เอมอิ่ม  สวนเกษตร ทบ.เศรษฐกิจพอพียง
       ขอบคุณ ผอ.สวท.สุโขทัย
                        


blog comments powered by Disqus