เรื่องเล่าสุขภาพ

ผมเพิ่งได้มาวันนี้ ๓๑ สค.๒๕๕๕
เล่มเดียวคุ้มโรคภัย เล่ม-๓
 ชมรมพิทักษ์ภูมิปัญญาไทย เพิ่งส่งมาให้ผมดู ใครใจร้อนลองติดต่อสายตรง ๐๘-๖๗๘๘-๕๖๓๕ เผื่อจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

blog comments powered by Disqus