สมุนไพรท่าพระจันทร์

เรื่องเล่าสุขภาพ

เชียงรายที่รัก
          วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผมอยู่ที่เชียงรายครับ ๐๙.๐๕ น. ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงเชียงราย ๑๐.๓๕ น. นั่งรถตู้ลงพื้นที่ ไปที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐิจพอเพียงบ้านสันทราย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
          เย็นรับประทานอาหารที่ร้านอาหารพื้นเมืองริมแม่น้ำกก ร้านหลู้ลำ จากนั้นชมบรรยากาศยามราตรี เชียงราย เช้าไปพะเยาต่อ
  คืนนี้ผมพักที่เชียงรายครับ และภาพข้างล่างนี้คือบรรยากาศ ที่ผมไปเดินมา

  หอนาฬิกายามราตรีในตัวเมืองเชียงราย
ทุกคืน เวลา ๑๙.๐๐ / ๒๐.๐๐น. / ๒๑.๐๐น. จะมีการแสดง สีแสง เสียงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก เพลงกลองสบัดชัย
เพลงพ่อขุนเม็งราย

blog comments powered by Disqus