เรื่องเล่าสุขภาพ

เชียงรายที่รัก
          วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผมอยู่ที่เชียงรายครับ ๐๙.๐๕ น. ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงเชียงราย ๑๐.๓๕ น. นั่งรถตู้ลงพื้นที่ ไปที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐิจพอเพียงบ้านสันทราย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
          เย็นรับประทานอาหารที่ร้านอาหารพื้นเมืองริมแม่น้ำกก ร้านหลู้ลำ จากนั้นชมบรรยากาศยามราตรี เชียงราย เช้าไปพะเยาต่อ
  คืนนี้ผมพักที่เชียงรายครับ และภาพข้างล่างนี้คือบรรยากาศ ที่ผมไปเดินมา

  หอนาฬิกายามราตรีในตัวเมืองเชียงราย
ทุกคืน เวลา ๑๙.๐๐ / ๒๐.๐๐น. / ๒๑.๐๐น. จะมีการแสดง สีแสง เสียงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก เพลงกลองสบัดชัย
เพลงพ่อขุนเม็งราย

blog comments powered by Disqus