เรื่องเล่าสุขภาพ

ไปเจียงฮาย
 โปรแกรมเดินทางใหม่
       
วันที่ ๒๐- ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เหิรฟ้าไปเมืองเจียงฮาย เมืองที่พญาเม็งรายสร้างขึ้น เหนือสุดสยาม นับย้อนหลังไป ๗๕๐ ปีแล้ว
         วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕  ไป จังหวัดนครสวรรค์
          

blog comments powered by Disqus