เรื่องเล่าสุขภาพ

โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง

สมุนไพรลดความดันโลหิตสูง
      สมุนไพรลดความดันโลหิตสูง ได้แก่ขื้นช่าย กระเจี๊ยบแดง กระเทียม  ใบบัวบก ส่วนเห็ดหลินจือ ช่วยปรับและรักษาความสมดุลของระดับความดันโลหิตให้อยู่ระดับปกติ
      โรคที่เกิดจากความดันโลหิตสูงผิดปกติมีหลายโรค คือ โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาต โรคหัวใจวาย โรคไตวายเรื้อรัง โรคสมองเสื่อม
      ค่าความดันที่วัดได้จะออกมา ๒ ค่า คือตัวเลขค่าสูงและค่าต่ำ ค่าสูงระดับความดันโลหิตที่ถือว่าสูงผิดปกติ คือค่าสูงตั้งแต่ ๑๔๐ มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป หรือค่าต่ำสูงตั้งแต่ ๙๐ มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป
      คุณฟาติน เจะสมาแอ จากหน่วยเฉพาะกิจ ๒๓ จังหวัดปัตตานี เคยแนะนำผมเมื่อครั้งที่ผมไปบรรยายให้กับพี่ๆน้องๆวิทยุชุมชนฟังเรื่องสื่อวิทยุกับการพัฒนาประเทศ
      คุณฟาติน ( ๐๘-๗๓๙๙-๐๑๓๔) บอกว่าใครที่ประสบปัญหาเรื่องโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ให้หากระเทียมมา ๑  กิโลกรัม ใส่เครื่องปั่นแล้วบีบมะนาวลงไปประมาณ ๕๐  ลูก นำไปหมักไว้ ๒๕ วัน แล้วนำไปให้ผู้ป่วยดื่มหนึ่งช้อนชา ก่อนอาหาร ๓  เวลา เช้า-เที่บง-เย็น อาการของโรคเบาหวานและความดันจะหายไป สรรพคุณดีนักแล
 --------------------------------------

blog comments powered by Disqus