เรื่องเล่าสุขภาพ

การอบรม
                     การฝึกอบรม
   “การพึ่งพาตัวเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

ที่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดลัน  ต.โคกขมิ้น  อ.วังสะพุง จ.เลย
    เรียนรู้ การทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน  สบู่ แชมพู  ยาแก้  ปวดฟัน สมุนไพรบำรุงผิว
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ พร้อมสมุนไพรในการดูแลสุขภาพหลากหลายชนิด

  •  กินอาหารพื้นบ้าน พักแบบโฮมเสตย์
  • ติดต่อลงทะเบียน ที่คุณสมควร  ไชยแสน  ๐๘-๐๑๘๐-๗๘๙
เสาร์ที่ ๕ พค.๒๕๕๕
 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารเที่ยง ที่แหล่งเรียนรู้ฯบ้านกุดลัน
         ๑๓.๐๐น. ฟังการบรรยายและเรียนรู้สัมผัสการแปรผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ
         ๑๘.๐๐น.  รับประทานอาหารเย็น พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
         ๒๑.๐๐น.  พักผ่อน
อาทิตย์ที่ ๖  พค. ๒๕๕๕
  ๐๖.๐๐น.-๐๘.๐๐น.  รับประทานอาหารเช้า
  ๐๙.๐๐ น.บรรยายและสาธิตการผลิตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 ๑๒.๐๐น.   รับประทานอาหารเที่ยง   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
                              -----------------------------------------------------


           โครงการทัศนศึกษาการเกษตร “โรงเรียนชาวนาทางอากาศ”รุ่น ๑
                        เสาร์ที่ ๑๒ อาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
                                 อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ
เสาร์ที่ ๑๒ พค.๒๕๕๕
เวลา ๑๐-๑๑.๐๐น. ลงทะเบียนที่สถานีขนส่งภูเขียว ( ต่างคนต่างนำรถมาเอง)
                             -เดินทางไปแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านโนนกอก ต.บ้านบัว
                              อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เวลา ๑๒.๐๐น.     รับประทานอาหารกลางวันใต้ร่มไผ่เลี้ยงสีทอง ๓ ฤดู
  • ฟังการบรรยายเรื่อง การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มีทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่มี เหลือแบ่งขาย อบรมแล้วกลับไปอย่างคนมี มีทุกอย่างในสวน ง่ายนิดเดียว โดย..ปราชญ์พื้นบ้าน กำนันเสนอ นราพล
  • ชมแปลงเกษตรผสมผสาน ทำนา ปลูกกระเทียม ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ปลูกไผ่เศรษฐกิจ ,มีรายได้ทั้งปี
  • การปราบหญ้านาข้าว โดยไม่ใช้สารเคมี โดย..คุณเอมอร  นารี ชาวนาบ้านพิพวยตำบลสระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
  • ดูการเลี้ยงตุ๊กแก น้ำหนัก ๒๐๐ กรัม ราคา ๓-๔ พันบาท หนักมากกว่า ๓๐๐ กรัม หลักหมื่นบาท
เวลา ๑๗.๐๐น.     เข้าที่พักนอนเต้นท์กลางทุ่งนา สูดอากาศบริสุทธิ์ ขนาบซ้ายขวาด้วยเทือกเขาภูแลนด์คา 
                             และเขาเขียวเขาเขียว
  •  กลางคืนอ.พัฒน์  สันทัด วิทยากรแกนนำด้านข้าว เสวนาด้านการเกษตรทำนาปลอดสารพิษ พิชิตแมลงด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน แลกเปลี่ยนประสบการด้านสมุนไพร ดื่มน้ำชาร้อนสมุนไพรใบไผ่ล้างพิษ
  • ข้าวต้มรอบดึก
เวลา ๒๒.๐๐น. พักผ่อนหลับนอน
อาทิตย์ที่ ๑๓ พค.๒๕๕๕
 เวลา  ๐๗.๐๐น.         รับประทานอาหารเช้า
  • เดินทางไปสวนสมุนไพรบ้านเก่าน้อย หมู่ ๓ ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
  ฟังการบรรยาย “สมุนไพรกับการพึงพาตัวเองก่อนถึงมือหมอ”โดยปราชญ์พื้นบ้านอดีตพรานป่าผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร และการรักษา มะเร็ง เบาหวาน ความดัน อัมพฤกษ์-อัมพาต พร้อมนำชมสวนสมุนไพร นานาชนิด และพลาดไม่ได้คือ ว่านตอดว่านอสรพิษ มีฤทธิ์เหมือนงูพิษ พิษร้ายซ่อนอยู่ใต้ใบ อดีตปลูกไว้กันขโมย
พิเศษสุดท่านจะได้อบสมุนไพรล้างพิษ แบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน ท่ามกลางสวนสมุนไพร ชอบชนิดไหนสามารถนำกลับไปปลูกได้
เวลา ๑๒.๐๐น.     รับประทานอาหารเที่ยงแล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ศิษย์โรงเรียนชาวนาทางอากาศ คุณเก๋ เอมอร  นารี ๐๘-๑๒๘๒-๑๓๔๔   
รับรุ่น  ๑   เพียง ๓๐ คน ผู้ลงทะเบียนจะได้รับพันธ์ไผ่เลี้ยง คนละ  ๑  ต้น
 
                            
  

blog comments powered by Disqus