เรื่องเล่าสุขภาพ

น้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผมได้มีโอกาสลงพื้นที่รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ร่วมกับคุณเสกสม แจ้งจิตร ทีมงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมทีมงาน สทท.๑๑ (ภาพบรรยาย)

blog comments powered by Disqus