เรื่องเล่าสุขภาพ

จิตใจแจ่มใสหัวใจเป็นสุข
    จิตใจแจ่มใส หัวใจเป็นสุข

            

                  เราคิดดีทุกครั้ง               เรามีความดีทุกครั้ง
               เราคิดไม่ดีทุกครั้ง              เราก็ทุกข์ทุกครั้ง
               เรามีเมตตาทุกครั้ง             เราก็อิ่มใจทุกครั้ง
               เราโกรธใครทุกครั้ง           เราก็ร้อนใจทุกครั้ง
                      
                           --------------------------------------

blog comments powered by Disqus