เรื่องเล่าสุขภาพ

วาทะสุขภาพ "มะเร็ง"
                                          วาทะสุขภาพ "มะเร็ง"
            “มะเร็งจะแพร่กระจายทั่วร่างกาย ก็ต่อเมื่อเราไม่มีการดูแลสุขภาพหรือบำบัดด้วยวิธีทางการแพทย์ อีกทั้งการรับประทานอาหาร การดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษก็จะทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้น
                  ทั้งนี้โดยปกติการแพร่กระจายของมะเร็ง ๒๐ เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ สมอง ปอด และตับ ส่วนอีก ๕๐ เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ผิวหนัง และ ๗๕ เปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่กระดูก ซึ่งหากมะเร็งกระจายเข้าไปในกระดูกแล้ว จะทำให้กระดูกเกิดการแตกหักง่าย เพราะกระดูกเป็นส่วนที่มะเร็งโปรดปรานที่สุด”

                                                            รศ.นพ.นรินทร์   วรวุฒิ   หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์  
                                                                        คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
          “ ให้ลิ้นของท่านมีโอกาสสัมผัสสมุนไพรที่รักษามะเร็งบ้าง  เสมือนการสร้างกำแพงไว้ป้องกันศัตรู  หากไม่มีการป้องกันเวลาศัตรูจู่โจม ยากที่จะสู้ได้  ส่วนใหญ่มะเร็งระยะเริ่มแรกมันจะนอนเฝ้านิ่งค่อยกินค่อยรุกคืบ กว่าคนจะรู้ ระยะ ๓-๔ แล้ว
         หากเราเตรียมตัวเตรียมใจสู้กับมันล่วงหน้า เวลามะเร็งเข้ามาหาเรา มันจะร้องว่า “อ้ายหย๋า...! หมอนี่มันกินสมุนไพรดักไว้ทุกทางแล้ว ไอ้เสือถอย... ฮ่าๆๆๆ )
                                                                                      จำรัส  เซ็นนิล
                                                                                         Jamrat.net/News  

blog comments powered by Disqus