เรื่องเล่าสุขภาพ

ขอแสดงความเสียใจ
     หลับให้สบาย      
 ภาพนี้ผมถ่ายเมืื่อวันที่ ๒๕ กพ.๒๕๕๕ วันวิทยุกระจายเสียงไทย

  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณฑีฆะสุดา  ภักดี  บก.ข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมเมื่อวันที่ ๓ มิย.๒๕๕๖ กำหนด รดน้ำศพที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี ใน วันที่ ๔ มิย.๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐น.
           บำเพ็ญกุศลศพที่ศาลาหอฉัน วัดชลประทานรังสฤษฎ์  สวดอภิธรรมทุกคืนเวลา ๑๙.๐๐น.
           และประชุมเพลิงในวันเสาร์ที่ ๘ มิย.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐น.


      ชื่อใหม่ ว่าที่ร้อยตรีหญิงชีวีรัตน์  ภักดี (เดิมชื่อสายจิต  ภักดี)
               --------------------------------------------------------------------------------------


  
 ภาพนี้ผมถ่ายที่ภูคิ้งจังหวัดชัยภูมิ
      ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณธรรมนูญ แสงรังสีทอง  ชื่อใหม่ นายปราชญา แสงรังสีทอง
นักข่าวอาวุโส เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่ ๒ มิย.๒๕๕๖ ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ ศาลา ๑๑วัดเสมียนนารี
กำหนดประชุมเพลิงวันเสาร์ที่ ๘ มิย.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐น.
   
    พี่ๆจงหลับให้สบาย
   พี่ไพฑูรย์   สุนทร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 พี่มนู  จรรยงค์ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
blog comments powered by Disqus