เรื่องเล่าสุขภาพ

ลมชัก
ลมชัก

  ขวาสุด..คุณดอกรัก  โพธิ์ทอง  บ้านหนองแกกลาง ต.หนองแก
  อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู  โทร.  ๐๙-๐๓๔๓-๕๐๐๔
     "ผมหายจากโรคลมชัก หลังจากอ่านหนังสือเล่มเดียวคุ้มโรคภัยแล้วปฏิบัติตาม"

... คุณเครือวัลย์ ก้านลำใย  "ฮัลโหล...คุณจำรัส ใช่ไหม ใครมีมะขามแขกขาย..ติดต่อหนูด้วย
                                        ๐๘-๙๘๒๗-๘๗๒๑"


... จำรัส  เซ็นนิล   ..." เดี๋ยวประกาศให้ครับ"
 

blog comments powered by Disqus