เรื่องเล่าสุขภาพ

ไปทุกที่เหนื่อยก็พัก
ไปทุกที่..เหนื่อยก็พัก "ค้นหาสมุนไพร"


 

                                                             ต้นอะไร......?
   ใครตอบมาถูก..คนแรกจะแจ้งตำรวจจับ เอ้ย..ไม่ใช่..จะมอบหนังสือเล่มเดียวคุ้มโรคภัยให้  พร้อมลายเซ็น ฮ่าๆๆ (
แจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจนพร้อมส่ง)

blog comments powered by Disqus