เรื่องเล่าสุขภาพ

สื่อสัญจร

             สื่อสัญจร
  “ดั้นด้น ค้นหา รหัสลับ ทรัพยากรดิน”
       

                                     จำรัส  เซ็นนิล รวบรวม/เรียบเรียง

              
    นับว่าโชคดีมากที่ผมได้มีโอกาส “ดั้นด้นค้นหา รหัสลับ ทรัพยากรดิน”  กับคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ เดินทางไปที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตามคำเชื้อเชิญของคุณกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
        รถตู้ปรับอากาศ ๒ คัน ซึ่งมีสื่อมวลชนทั้งวิทยุ-โทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ มุ่งหน้าสู่ศูนย์วิจัยฯที่ปากช่อง นครราชสีมา    ผมนั่งคันแรก มีคุณปรีชา  อภิวัฒนกุล จาก “คลิ๊กแอนด์คลิ๊ก” ที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ คอยให้ข้อมูลตลอดการเดินทาง ยิ่งการเดินทางครั้งนี้มีคุณยุคคล จิตสำรวย นักข่าวหัวเห็ด มือถ่ายภาพระดับโปร และเป็นคลังข้อมูลเรื่องต้นไม้และไม้ประดับ จากเทคโนโลยีชาวบ้านเดินทางมาด้วย คุยกันสนุก ทำให้ผมได้ความรู้มากมาย นอกจากนั้นก็มีคุณสุมิตรา  จันทร์เงา นักข่าวมือฉมังจากมติชน คุณสุภารัตน์  ยอดศิริวิชัยกุล จากเดลินิวส์ และคุณไชยรัตน์  ส้มฉุน จากไทยรัฐ คนนี้ถ้าดูผิวเผินไม่ทันสังเกต หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า รมช.ณัฐวุฒิ  ไสยเกื้อ ฮ่าๆๆ


 

     ถึงศูนย์วิจัยฯ ก็ได้รับการต้อนรับจากท่านรองอธิบดีกุลรัศม์ และคณะเป็นอย่างดี หลังจากนั้นเราก็ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นลำดับแรก จากนั้นคุณปรีชา  โพธิ์ปาน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินก็ได้บรรยายให้เราทราบถึงความเป็นมาของศูนย์

 
     “  ศูนย์เราตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ ๖๒๕ ไร่ เดิมศูนย์นี้ชื่อว่า ศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๒ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เราทำงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขปัญหาดิน  การทำเกษตรอินทรีย์  งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดิน เป็นแหล่งเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จด้านการพัฒนาดินให้กับประชาชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  
    
    ทางด้านคุณกุลรัศม์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีฯบอกเราว่า ดินเปรียบได้เหมือนสิ่งมีชีวิต เปรียบคล้ายร่างกายมนุษย์ ใช้งานมากเข้าก็ต้องบำรุง ต้องมีสารอาหารครบหมู่ อาหารเสริมเพื่อการเจริญเติบโตและแข็งแรง ดินก็เช่นกัน ใช้ไปนานๆก็ต้องบำรุงเพราะธาตุอาหารในดินจะถูกรากพืชดูดเอาไปหล่อเลี้ยงลำต้น สร้างกิ่ง ก้าน ใบ ดอก ผลรวมเรียกว่าผลผลิตทางการเกษตร   สำหรับประเทศไทยมีเนื้อที่ ๓๒๐ ล้านไร่เป็นพื้นที่การเกษตร ๑๕๒ ล้านไร่ เราใช้ดินทำนา ๗๒ ล้านไร่ เป็นพืชไร่ ๓๒ ล้านไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น ๓๓  ล้านไร่ สวนผัก ไม้ดอก ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ๒.๔๙ ล้านไร่ ที่เหลือใช้ทำการเกษตรอื่นๆ ที่อยู่อาศัย และที่รกร้าง ปัญหาส่วนใหญ่ของทรัพยากรดินคือความเสื่อมโทรม มีทั้งเกิดจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์คือ ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย์ และการใช้ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่นการเปิดหน้าดิน การไถพรวน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
    
blog comments powered by Disqus