ถ้ำพญานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ศรีสะเกษ

เบาหวานผมไม่กลัว

หมอพรมมา จันทะแสน หมอพื้นบ้านดีเด่น จังหวัดสกลนคร